Kontakt :

 • +421948249754
 • info@estilo.sk

Fakturačná adresa : 

 • Jakub Furda - JFaudio
 • Bezručova 3491/4
 • 05951 Poprad - Matejovce
 • Slovakia
 • IČO: 46809708
 • DIČ: 1085335460
 • IČ DPH :SK 1085335460
 • Bankové spojenie: IBAN : SK5111000000002923880965 SWIFT : TATRSKBX
 • OBVODNÝ ÚRAD POPRAD,odbor živnostenského podnikania,Nábrežie Jána Pavla II. 16, 058 44 Poprad,č. živnostenského registra 740-28114

Orgán dozoru : 

 • Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj
 • Obrancov mieru 6
 • 080 01  Prešov 1
 • tel: 051/7721 597
 • e-mail: pr@soi.sk